Potok ot sklad

Основни предположения на Европейската общност

Точен отговор на въпроса "какво е CE сертификат?" зависи от обяснението на основните предположения за функционирането на Европейския съюз. Оказва се, че същността на живота й са три принципа: свободното движение на стоки, съзнание и капитал. За да приложат горните принципи, държавите-членки на ЕС решиха да премахнат всички трудности в търговията в рамките на Общността и все още са установили обща политика за партньорите извън ЕС. Благодарение на това на пазара на общността се създаде обменна зона, подобна на използваната от окупацията в една страна. Той придоби името на единния европейски пазар или общия пазар.

bg.healthymode.eu Member XXLMember XXL Увеличете ефективно мъжествеността си

Европейски общ пазар и въвеждане на материали за закупуване

Една от най-здравословните бариери, свързани с търговията между държавите, са националните изисквания за характеристиките и безопасността на продуктите. Някои страни имаха нови модели и ценности, които бяха значително споделени между други страни. Производителят, който искаше да предлага свои продукти в други страни, трябваше да отговаря на различни изисквания всеки път. По характера на премахването на търговските бариери стана необходимо да се премахнат тези различия. Стандартите, свързани с пускането на изделия, не могат да бъдат премахнати. Следователно, оптималното решение стана обединяването на ценности в цялата общност, благодарение на което търговията беше подчинена на тези еднакви изисквания.

В началния етап беше направен опит за регулиране на регламентите на ЕС във връзка с индивидуалното качество на продуктите и материалите. От фокуса върху високата степен на сложност и отнемащи време процеси, освободени от такова решение.

Решението беше да се създаде опростена техническа хармонизация. Определени са съществени изисквания за безопасност за дадени групи продукти, които трябва да бъдат изпълнени, преди продуктът или изделието да може да бъде закупен на простия европейски пазар.

Предприемачи извън ЕС, които трябва да пуснат артикул в обращение на пазар на Общността, например от Турция, трябва да направят своя продукт да отговаря на стандартите и стандартите на ЕС по отношение на качеството. Тяхната отговорност е да докажат този факт.

Създадени са хармонизирани стандарти, благодарение на които предприемачите знаят какви основни изисквания трябва да бъдат изпълнени. Не е задължение да се използват тези стойности. Предприемач, който в уникален тип докаже, че печалбите му са полезни за търговия на Community Square.

CE сертификат - декларация на производителя

Маркировката „CE“ не е нищо друго, освен декларация от производителя, че продуктът отговаря на съществените изисквания на принципите, които го засягат.Той има формата на декларационен символ на производител или упълномощен представител. Той потвърждава, че продуктът е бил запознат с важните изисквания, въведени в директивите за дадения продукт. Само една или няколко различни директиви могат да съществуват.

Общностното законодателство предвижда презумпция за съответствие и удовлетворяване на минималните изисквания, съчетани с безопасността за продукт, маркиран със СЕ.

Сертификатът CE се разпространява върху резултата под наша отговорност като производител или оторизиран представител. Същото е и след доказване, че продуктът отговаря на основните изисквания на директивата. За да се въведе този факт, процедурата за оценка на съответствието се отлага, последвана от добра проверка, последвана от декларация за съответствие. Процедурите за оценка на съответствието могат да бъдат на второ място в съответствие с рисковете, свързани с използването на даден продукт. Колкото по-голям е рискът от извличане на ефекта, така и дълбокото е трудно, нищо че процедурите трябва да се извършват от неговия производител или упълномощен представител. В избрани случаи е препоръчително да се спазват изискванията на дори десетина стандарти на Общността.