Dolnosileziyska kolposkopiya

В много производствени предприятия и складове съществува риск от експлозия. Такъв риск възниква, когато в препарата се получават течности или твърди вещества, генериращи експлозивни газове, или които съдържат експлозивен потенциал, ако се смесят неправилно.

Взривоопасна атмосфера обикновено възниква, когато температурата в помещението е твърде висока или ако има така наречената електрическа дъга. Понякога съществува риск от експлозия, когато се присъедини към създаването на искра на място.

Специалните фабрики и промишлени магазини обикновено са добре защитени от експлозии, но понякога няма идея на места като бензиностанции, където рискът от експлозия често се води от хора, които са там - необучени, случайни, изпускащи цигари на потенциално експлозивни причини.Специалната защита от експлозия трябва да се разширява не само върху бензиностанциите, но и на летищата, пречиствателните станции за отпадни води, също така в значенията, където се получават мелници за зърнени култури. Опасността от експлозия е подобна в корабостроителниците, за която не всеки знае.

Горепосочените места се съдържат в акт, който изисква разширяване на специална защита от експлозия. За да работят законно, собствениците и хората, които решават такива апартаменти, трябва да покажат, че притежават сертификати като сертификати за ЕО изследване на типа и много нови.

Повечето от регулациите, регулиращи защитата от експлозия (n експлозия, са създадени от Европейския съюз, което означава, че тези норми се изпълняват естествено в наша полза от момента, в който се придържаме към Общността.Всеки собственик на магазин с риск от експлозия трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада и да покаже възможни сценарии на ситуации, в които може да се случи експлозията.